دسترسی سریع
عنوان : مشورت مداخلات مدرسه مبنا
نام نویسنده : تقی پورابراهیم، احمد اعتمادی، رویا رسولی
تیراژ : 25
قیمت پشت جلد : 900,000
تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۰
معرفی کتاب :
مشورت به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از مشکلات ارتباطی و روانشناختی، یک عنصر ضروری برای عملکرد مشاور به شمار می‌رود. مشاور در محیط‌های آموزشگاهی به طور فزآینده‌ای به عنوان رایزن در خدمت معلمان و والدین قرار دارد. مشورت با والدین، معلمان و ... مهارت‌های خود را می‌طلبد. به نظر می‌رسد مشاوران مدرسه به کسب مهارتهایی برای مشودت هم نیازمندند و ....
فهرست مطالب :