دسترسی سریع
عنوان : همراستاسازی ماشینهای صنعتی
نام نویسنده : منصور رفیعیان
تیراژ : 100
قیمت پشت جلد : 1,485,000
تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۰
معرفی کتاب :
این کتاب به تشریح دومین عامل لرزش ماشینهای صنعتی یعنی ناهمراستایی می‌پردازد. تعریف و انواع ناهمراستایی توصیف و روش‌های همراستا کردن در هر حالت تشریح می‌گردد. همچنین ابزارهای این روش معرفی می‌شوند. انواع کوپلینگ‌های صنعتی نیز در این کتاب بررسی و مقایسه می‌شوند.
فهرست مطالب :