دسترسی سریع
عنوان : نام‌گذاری فضاهای شهری
نام نویسنده : محسن رفیعیان
تیراژ : 50
قیمت پشت جلد : 1,000,000
تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۰
معرفی کتاب :
کتـاب حاضر تمرکـز خود را بر مقوله‌ی نام و نام‌گذاری‌های شهری گذاشته و در پی نظم بخشیدن به رویه های عرفی و در مواردی قانونی جهت دستیابی به اصول و راهنماهای مشخص در این حوزه است. فصل اول کتاب به تعاریف و کاربردها و تجارب؛ فصل دوم به اصول و فصل سوم به راهنمای نام‌گذاری پرداخته است.
فهرست مطالب :