دسترسی سریع
عنوان : مجلس خبرگان رهبری، ساختار و عملکرد
نام نویسنده : اکبر غفوری، راضیه قاسمی
تیراژ : 25
قیمت پشت جلد : 1,120,000
تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۱
معرفی کتاب :
مجلس خبرگان رهبری یكی از ارکان مهم واز جمله نهادهای حیاتی و مهم نظام جمهوری اسلامی است که در واقع پیونددهنده‌ی جمهوریت و اسلامیت نظام می‌باشد، طبق قانون اساسی، این نهاد انتخاب مقام رهبری نظام اسلامی را برعهده دارد. با عنایت و توجه به این وظیفه مهم و نقش این انتخاب در مقدرات جامعه و آینده نظام جمهوری اسلامی، نقش این مجلس در كلیت نظام اهمیتی مضاعف می‌یابد.
فهرست مطالب :