دسترسی سریع
عنوان : تصمیم‌گیری چندشاخصه، روش‌ها و کاربردها
نام نویسنده : حبیب زارع احمدآبادی، فاطمه زمزم، علیرضا بابایی بندراتی
تیراژ : 25
قیمت پشت جلد : 1,840,000
تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۱
معرفی کتاب :
هدف نویسندگان کتاب حاضر، طرح ساده و قابل درک مجموعه کاملی از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه است در همین راستا ۵۰ ابزار تصمیم‌گیری به شیوه روشن و قابل‌فهم همراه با مثال‌های مناسب در قالب پنج فصل ارائه ‌شده ‌است. تبیین تکنیک‌های متنوع به‌گونه‌ای است که برای تمامی گروه‌های ذی‌نفع اعم از تصمیم‌گیرندگان سازمانی، فردی و دانشجویان رشته‌های سازمانی قابل به‌کارگیری ‌باشد.
فهرست مطالب :