دسترسی سریع
عنوان : ژنتیک مولکولی (چاپ سوم)
نام نویسنده : محمدمهدی حیدری
تیراژ : 25
قیمت پشت جلد : 2,175,000
تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۱
معرفی کتاب :
کتاب مشتمل بر مفاهیم پایه‌ای و اصول علم ژنتیک است و به زبانی ساده وروان، تمامی مباحث ژنومی و مانیسم‌های سلولی مهم همچون همانندسازی، نسخه‌برداری، ترجمه و تنظیمات بیان ژنی، پیرایش‌ها و پردازش‌های سلولی و مباحث مهم مولکولی دیگر را ارائه می‌کند.
فهرست مطالب :