دسترسی سریع
عنوان : فنون نوین تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در پژوهش عملیاتی
نام نویسنده : ابراهیم قدسی، محمدحسن ملکی، ابراهیم قنواتی، سعید محبی
تیراژ : 25
قیمت پشت جلد : 1,320,000
تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۱
معرفی کتاب :
تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مکمل هم هستند و یک تصمیم‌گیرنده خوب باید بداند که بدون ساختاردهی مناسب به مسئله، کیفیت تصمیم به شدت کاهش می‌یابد. در این کتاب سعی شده تا برخی از مهم‌ترین فنون تصمیم‌سازی، غربالگری، وزن‌دهی و تصمیم‌گیری با ذکر مثال‌های کاربردی برای مخاطب تشریح شود.
فهرست مطالب :