دسترسی سریع
عنوان : روشهای آزمایشگاهی در زیست‌شناسی
نام نویسنده : ریحانه چمنی
تیراژ : 25
قیمت پشت جلد : 1,640,000
تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۱
معرفی کتاب :
کتاب پیش رو به آموزش مهم‌ترین و کاربردی‌ترین روش‌های مورد استفاده در آزمایشگاه‌های زیستی مانند q-PCR، انواع میکروسکوپ‌ها، طیف‌سنجی‌ها مانند فلورسانس و جرمی، کروماتوگرافی‌ها نظیر تعویض یونی و HPLC، انواع الکتروفورز، کشت سلول، الایزا، ایمونوهیستوشیمی و لکه‌گذاری وسترن می‌پردازد.
فهرست مطالب :