دسترسی سریع
عنوان : ترامتنیت قرآن و حدیث در ادب فارسی
نام نویسنده : آرزو پوریزدان‌پناه کرمانی، زینب شیخ‌حسینی
تیراژ : 25
قیمت پشت جلد : 1,320,000
تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۱
معرفی کتاب :
کتاب حاضر با معرّفی نظریه ترامتنیت ژرار ژنت به عنوان چارچوب نظریِ برتر جهت سنجشِ ارتباط متون با یکدیگر، به بررسی و ارتباط متون نظم و نثر ادب فارسی با قرآن و حدیث پرداخته است.
فهرست مطالب :