دسترسی سریع
عنوان : فرهنگ در رویکرد جامعه‌شناسان معاصر
نام نویسنده : مهناز فرهمند
تیراژ :
قیمت پشت جلد : 2,290,000
تاریخ انتشار : آذز ۱۴۰۱
معرفی کتاب :
فهرست مطالب :