دسترسی سریع
عنوان : نقش راهنمایان تورو تورگردانها در توسعه گردشگری پایدار
نام نویسنده : فائزه‌السادات میرفخرالدینی، سیدرضا بهادری
تیراژ :
قیمت پشت جلد : 1,290,000
تاریخ انتشار : آذز ۱۴۰۱
معرفی کتاب :
هدف این کتاب ارتقاء درک چگونگی کمک راهنمایان تور به حرکت گردشگری در جهت پایداری است. در این راستا سه مبحث اصلی مورد توجه قرار می‌گیرد: درک مفهوم توسعه پایدار و رابطه بین توسعه پایدار و گردشگری؛ بیان نقش‌ها و مسئولیت‌های راهنمایان تور و پیامدهای آن در ارتقاء پایداری؛ و بررسی اینکه آیا در عمل، فعالیت راهنمایان تور همسو با توسعه گردشگری بصورت پایدار، هست یا خیر؟
فهرست مطالب :