دسترسی سریع
عنوان : آموزش کاربردی spss در علوم انسانی و اجتماعی
نام نویسنده : علیرضا افشانی
تیراژ :
قیمت پشت جلد : 1,550,000
تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۱
معرفی کتاب :
فهرست مطالب :