دسترسی سریع
عنوان : مدیریت کیفیت و تعالی سازمان
نام نویسنده : علی مروتی شریف‌آبادی، سیدسینا معصومی، ام‌البنین عباس‌آبادی
تیراژ :
قیمت پشت جلد : 1,400,000
تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۱
معرفی کتاب :
تعالی به مفهوم ارتقا و پیشرفت در تمام ابعاد سازمان است، به‌گونه‌ای كه میان همه ذینفعان سازمان توازن و تعادل برقرار شود. برقراری چنین توازنی می‌تواند به موفقیت كلان و بلندمدت سازمان بینجامد. كتاب حاضر مرجع كاربردی برای مدل‌های تعالی سازمان، روش‌های ایجاد و بهبود كیفیت و مفاهیم مرتبط با استاندارد است كه می‌تواند راهنمای عملیاتی برای مدیران، صنعتگران و دانشجویان باشد.
فهرست مطالب :