دسترسی سریع
عنوان : راهنمای حفاظت معماری خشتی (با تمرکز بر شهر تاریخی یزد)
نام نویسنده : محسن عباسی هرفته، سیدمحمد امین طباطبایی
تیراژ : 1000
قیمت پشت جلد : 1,000,000
تاریخ انتشار : مرداد 1402
معرفی کتاب :
این کتاب، با بیانی ساده و بهره گرفتن از زبان تصاویر، به کم و کیف مداخله در بناها و بافت های خشتی می‌پردازد و با بررسی مداخلات مرمتی پرتکرار سالهای اخیر در بافت تاریخی یزد و معرفی شیوه‌های درست و نادرست مداخله، به ترسیم فضای کلی حفاظت اصولی از مجموعه‌های خشتی و تبیین اصولی چون اصالت، یکپارچگی، تداوم، سادگی و توجه به ماهیت ارگانیک و گلی این گونه از ساخت و ساز، به متولیان معماری خشتی کمک می‌کند به نحو شایسته از دارایی فرهنگی که در اختیار دارند، حفاظت نمایند.
فهرست مطالب :