دسترسی سریع
انتخابات ۱۴۰۰

اخبار انتخابات ۱۴۰۰-من رای می‌دهم
انتخابات 1400
[24 خرداد1400]   [1 بازدید]
خبر-دانشگاهیان دانشگاه یزد چرا در انتخابات امسال باز هم رأی می‌دهند؟ (4)
در آستانه برگزاری انتخابات 1400 این سؤال مطرح است:
قرارگاه فرهنگی انتخابات در دانشگاه یزد در سلسله گفتگوهای تصویری تحت عنوان "من رأی می‌دهم" از دانشگاهیان یزد دلیل شرکت آنان در انتخابات آینده را جویا شده است.
[19 خرداد1400]   [664 بازدید]
خبر-دانشگاه باید زمینه‌ساز افزایش مشارکت و انتخاب آگاهانه مردم در انتخابات باشد
رییس قرارگاه فرهنگی انتخابات و مسئول نهاد نمایندگی دفتر مقام معظم رهبری در دانشگاه یزد
رییس قرارگاه فرهنگی انتخابات و مسئول نهاد نمایندگی دفتر مقام معظم رهبری در دانشگاه یزد گفت: مجموعه‌های فرهنگی دانشگاه‌ وظیفه دارند زمینه مشارکت اکثریت مردم و انتخاب آگاهانه آنان را در انتخابات فراهم کنند.
[11 خرداد1400]   [181 بازدید]
خبر-دانشگاهیان دانشگاه یزد چرا در انتخابات امسال باز هم رأی می‌دهند؟ (3)
در آستانه برگزاری انتخابات 1400 این سؤال مطرح است:
قرارگاه فرهنگی انتخابات در دانشگاه یزد در سلسله گفتگوهای تصویری تحت عنوان "من رأی می‌دهم" از دانشگاهیان یزد دلیل شرکت آنان در انتخابات آینده را جویا شده است.
[10 خرداد1400]   [382 بازدید]
خبر-دانشگاهیان دانشگاه یزد چرا در انتخابات امسال باز هم رأی می‌دهند؟ (1)
در آستانه برگزاری انتخابات 1400 این سؤال مطرح است:
قرارگاه فرهنگی انتخابات در دانشگاه یزد در سلسله گفتگوهای تصویری تحت عنوان "من رأی می‌دهم" از دانشگاهیان یزد دلیل شرکت آنان در انتخابات آینده را جویا شده است.
[8 خرداد1400]   [433 بازدید]
خبر-دانشگاهیان دانشگاه یزد چرا در انتخابات امسال رأی می‌دهند؟ (1)
در آستانه برگزاری انتخابات 1400 این سؤال مطرح است:
قرارگاه فرهنگی انتخابات در دانشگاه یزد در سلسله گفتگوهای تصویری تحت عنوان "من رأی می‌دهم" از دانشگاهیان یزد دلیل شرکت آنان در انتخابات آینده را جویا شده است.
[3 خرداد1400]   [529 بازدید]
اخبار انتخابات ۱۴۰۰-دیروز خون شهدا، امروز رای ما درس مقاومت به جهانیان می دهند
#ایران_قوی #من_رای_میدهم
[3 خرداد1400]   [101 بازدید]