لینک های ضروری
  اخبار پردیس [ بایگانی ]
  رئیس پردیس

حبیب زارع احمدآبادی
استادیار
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت صنعتی
 ۳۱۲۳۳۲۱۳
 zarehabib [at] yazd.ac.ir
  رشته‌های تحصیلی
  معرفی پردیس آزادی

به ‌منظور گسترش آموزش عالی و با هدف پاسخگویی به تقاضای داوطلبان و با توجه به توانمندی و تنوع رشته‏‌های موجود در دانشگاه یزد، شورای گسترش آموزش عالی در تاریخ ۹۲/۲/۱۴ با ایجاد پردیس دانشگاه یزد در محل، یزد، میدان آزادی، ابتدای بلوار طالقانی در چارچوب شیوه‏‌نامه تاسیس پردیس‌های دانشگاهی و دستورالعمل اجرایی آن موافقت قطعی به عمل آورد.
معرفی پردیس آزادی

  دفاعیه‌های پردیس [ بایگانی ]
  اطلاعیه‌های پردیس [ بایگانی ]