لینک های ضروری
  اخبار پردیس [ بایگانی ]
خبر-دوره آموزش مقدماتی بسیج کارمندان در دانشگاه یزد برگزار شد
29 مهر
دوره آموزش مقدماتی بسیج ویژه بانوان کارمند دانشگاه یزد ازسوی پایگاه مقاومت بسیج کارکنان این دانشگاه و به درخواست سازمان بسیج ادارات استان روز پنجشنبه 26 مهر ماه در پردیس آزادی برگزار شد. 
خبر-میزگرد آسیب شناسی بیکاری در استان یزد در پردیس ازادی برگزارشد
11 مهر
میزگرد علمی «یزد، بیکاری،آسیب‌ها و چالش‌ها» با مشارکت پلیس و دانشگاه یزد در محل پردیس آزادی دانشگاه یزد برگزار شد. 
  رئیس پردیس

سید علیرضا افشانی
دانشیار
دانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی
 ۳۱۲۳۲۹۳۱
 afshanialireza [at] yazd.ac.ir
  رشته‌های تحصیلی
  معرفی پردیس آزادی

به ‌منظور گسترش آموزش عالی و با هدف پاسخگویی به تقاضای داوطلبان و با توجه به توانمندی و تنوع رشته‏‌های موجود در دانشگاه یزد، شورای گسترش آموزش عالی در تاریخ ۹۲/۲/۱۴ با ایجاد پردیس دانشگاه یزد در محل، یزد، میدان آزادی، ابتدای بلوار طالقانی در چارچوب شیوه‏‌نامه تاسیس پردیس‌های دانشگاهی و دستورالعمل اجرایی آن موافقت قطعی به عمل آورد.
معرفی پردیس آزادی

  دفاعیه‌های پردیس [ بایگانی ]
  اطلاعیه‌های پردیس [ بایگانی ]