مسیر جاری : صفحه اصلی | لذت خواندن
معرفی کتاب لذت خواندن

لذّت خواندن

کتاب لذّت خواندن، با بهره‌گیری از اصول و مهارت‌های آموزشی مناسب، به شما کمک می‌کند تا:

به کمک دانش قبلیِ خودتان فارسی را یاد بگیرید؛

دامنه واژگان خود را تقویت کنید؛

خودتان معنی متن را تشخیص دهید؛

سرعت خواندنتان را افزایش دهید؛

بدون کمک دیگران، هر متنی را به زبان فارسی بخوانید.

در هر درس، تعدادی مهارت برای تقویت خواندن و واژه معرفی شده‌است. یادگیری این مهارت‌ها، به زبان‌آموز کمک خواهد کرد بدون نیاز به کمک دیگران، با دنیای زبان فارسی ارتباط برقرار کند. با لذّت خواندن، همچنین می‌توان با گوشه‌ای از تمدّن و فرهنگ کهن ایرانی آشنا شد (برگرفته از وبگاه بنیاد سعدی).