معرفی کتاب مینا (۱) و (۲)

مینا (۱) و (۲)

مینا یک مجموعه ۴ جلدی است و هر جلد آن هشت درس دارد. درس‌های مینا ساختار مشابهی دارند و هم‌زمان همه مهارت‌های زبانی را مورد توجه قرار داده‌اند. محتوای هر درس، شامل دو مکالمه کاربردی، دو کارکرد ارتباطی، دو ساخت دستوری مرتبط و دامنه حساب‌شده‌ای از واژه‌های مهم است. به‌علاوه، در هر درس، بخشی به مهارت خواندن اختصاص یافته و در همه تمرین‌ها به مهارت نوشتن نیز توجه‌شده‌است. مینا، به نقش بازی و تکلیف‌های خلاق توجه داشته و صفحه پایانی درس را به این گونه فعالیت‌ها اختصاص‌ داده‌است (برگرفته از وبگاه بنیاد سعدی).