معرفی کتاب آموزش کاربردی واژه (1) و (2)

۳. آموزش کاربردی واژه (۱) (۲)

اگر می‌خواهید مهارت زبانی خود را در زبان فارسی تقویت کنید، باید دایره واژگان خود را گسترش دهید. کتاب آموزش کاربردی واژه به شما کمک می‌کند تا:

به کمک دانش قبلی خودتان، واژه‌های بیشتری را یاد بگیرید؛

دایره واژگان خود را در هر زمینه‌ای که علاقه و یا نیاز دارید، گسترش دهید؛

به‌راحتی به واژه‌های پربسامد زبان فارسی دسترسی داشته باشید؛

با مشاهده واژه‌های هر کدام از حوزه واژگانی، با بافت کاربردی آن‌ها آشنا شوید؛

واژه‌های کاربردی زبان فارسی را در موقعیت‌های واقعی جامعه فارسی زبان، تولید کنید؛

در کنار تقویت واژگان، مهارت‌های شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن را تقویت کنید.

در تمرین‌های هر درس، چهار مهارت زبانی به کار گرفته می‌شود و مخاطب با زبانی ساده و کاربردی، وارد دنیای شیرین زبان فارسی و فرهنگ ایرانی می‌شود (برگرفته از وبگاه بنیاد سعدی).