دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | آموزش زبان فارسی | آموزش حضوری | ارزشیابی
ارزشیابی

مرکز آموزش زبان فارسی برای ارزیابی سطح مهارت زبانی فارسی‌آموزان و میزان چیرگی آنان بر زبان فارسی در میان فارسی‌آموزان غیرایرانی، به کسانی که دوره‌های مرکز را با موفقیت پشت سر بگذارند، گواهی مهارت در زبان فارسی اعطا می‌کند. البته در حال حاضر، آزمون بسندگی زبان «سامفا» در دانشگاه یزد برگزار نمی‌شود. متقاضیان دریافت این مدرک می‌توانند پس از ثبت نام در سایت سنجش، از طریق حوزه‌های امتحانی دیگر در این آزمون شرکت کنند.