دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | آموزش زبان فارسی | آموزش حضوری | معرفی دوره‌های آموزشی
معرفی دوره‌های آموزشی

پذیرفته‌شدگان رشته‌های مختلف دانشگاه یزد، در بدو ورود در یک آزمون تعیین سطح شرکت می‌کنند و مدرّسان مرکز بر اساس آن آزمون مشخّص می‌کنند که هریک از زبان‌آموزان در کدام کلاس شرکت کنند. این آزمون به صورت مجازی و از طریق نرم‌افزار skype برگزار می‌شود.

کلاس‌های مرکز بر اساس چهار مهارت اصلی: ۱. شنیداری ۲. گفت‌وشنود ۳. خواندن و درک متن ۴. نگارش و دستور زبان برنامه‌ریزی شده است. هر عنوان درسی به ارزش ۴ واحد نظری، ۴ ساعت در هفته (به صورت دو کلاس ۲ساعته) تدریس می‌شود. در کنار آن، دانشگاه یزد برای آشنایی هرچه بیشتر فارسی‌آموزان با شهر یزد و جاذبه‌های گردشگری آن، درس آشنایی با محیط را به صورت عملی و میدانی برگزار می‌کند که برای فارسی‌آموزان درسِ پرجاذبه‌ای است. در سال ۱۳۹۸ دانشجویان چند اردوی علمی- تفریحی داشتند که از آن میان می‌توان به شرکت در جشنوارة سنّتی قُرمه در مهریز، گشت‌وگذار در بافت تاریخی، اردوی ده‌بالا و طزرجان اشاره کرد.

دروس آموزش زبان فارسی در فراغت از تحصیلِ دانشجویانِ بین‌المللی مؤثّر است؛ امّا در معدّل آنان تأثیری ندارد. این درسها در دو نیمسال تحصیلی ارائه می‌شود.

دروس کلاس سطح یک (نوآموز)

 • خواندن و درک متن (۱):
 • ۴ واحد نظری، ۴ ساعت در هفته، کیفیت نمره: عددی، مؤثر بر فراغت از تحصیل

 • نگارش و دستور زبان فارسی (۱):
 • واحد نظری، ۴ ساعت در هفته، کیفیت نمره: عددی، مؤثر بر فراغت از تحصیل

 • مهارت شنیداری (۱):
 • واحد نظری، ۴ ساعت در هفته، کیفیت نمره: عددی، مؤثر بر فراغت از تحصیل

 • گفت‌وشنود (۱):
 • ۴ واحد نظری، ۴ ساعت در هفته، کیفیت نمره: عددی، مؤثر بر فراغت از تحصیل

 • آشنایی با محیط:
 • ۴ واحد نظری، ۴ ساعت در هفته، کیفیت نمره: عددی، مؤثر بر فراغت از تحصیل

دروس کلاس سطح دو (میانی)

 • خواندن و درک متن (۲):
 • ۴ واحد نظری، ۴ ساعت در هفته، کیفیت نمره: عددی، مؤثر بر فراغت از تحصیل

 • نگارش و دستور زبان فارسی (۲):
 • واحد نظری، ۴ ساعت در هفته، کیفیت نمره: عددی، مؤثر بر فراغت از تحصیل

 • مهارت شنیداری (۲):
 • واحد نظری، ۴ ساعت در هفته، کیفیت نمره: عددی، مؤثر بر فراغت از تحصیل

 • گفت‌وشنود (۲):
 • ۴ واحد نظری، ۴ ساعت در هفته، کیفیت نمره: عددی، مؤثر بر فراغت از تحصیل

 • ایران‌شناسی:
 • ۴ واحد نظری، ۴ ساعت در هفته، کیفیت نمره: عددی، مؤثر بر فراغت از تحصیل

کلاسهای فعّال نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

در حال حاضر، کلاس سطح دو برای فارسی‌آموزان فعّال است که برنامۀ درسی آن در جدول زیر مشاهده می‌شود:

عنوان درس نام مدرس روز و ساعت کلاس
مهارت شنیداری (۲) وجیهه فرشی یکشنبه ۱۹ -۱۷:۳۰
ایران‌شناسی ریحانه سلیمی پنجشنبه ۱۰ - ۸
گفت‌وشنود (۲) مریم رحیمی پنجشنبه ۱۲ - ۱۰
خواندن و درک متن (۲) سیده الهام الهام‌بخش جمعه ۱۰ - ۸
نگارش و دستور زبان (۲) سیدرضا موسوی جمعه ۱۲ - ۱۰