سالن‌های ورزشی

سالن‌های ورزشی دانشگاه یزد

امکانات ورزشی دانشگاه یزد شامل استخر سرپوشیده و سالن‌های ورزشی تخصصی و متعدد است. همچنین در دانشگاه، دوره‌های آموزشی شنای مبتدی و پیشرفته برای دانشجویان برگزار می‌شود. برنامه‌های کوهنوردی و صعود به ارتفاعات، از دیگر برنامه‌های ورزشی پرجاذبه دانشگاه است که شرکت در آن برای عموم دانشگاهیان آزاد است.