دسترسی سریع
  شورای مرکزی
نام و نام خانوادگی سمت ایمیل
علی مودت
دبیر تشکل
alimavaddat1380@gmail.com
مهران جعفری ندوشن
دبیر تبلیغات
mehranjafari198@gmail.com
علی رادمنش
دبیر سیاسی
aliradmanesh6609@gmail.com
محمد دهقان
دبیر فرهنگی

حامد قاسمی
دبیر آموزش
ghasemihamed702@gmail.com
خانم رفیعی
قائم‌مقام تشکل
fatemeh.rafieim@gmail.com
خانم میرزایی
قائم‌مقام سیاسی

خانم زاهدی
قائم‌مقام فرهنگی

خانم نظری
قائم‌مقام آموزش

خانم درود
عضو علی‌البدل

محمد جعفری
عضو علی‌البدل

  معرفی تشکل
تشکل انجمن اسلامی مستقل دانشجویان دانشگاه یزد، بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین تشکل استان یزد همواره در این بیست و نه سال خود را در کنار دانشجویان معنا کرده و در جهت رشد فضای فرهنگی، آموزشی، سیاسی، صنفی دانشگاه گام‌های موثر و بزرگی برداشته و همچنان مصمم به ادامه این راه می‌باشد.
انجمن اسلامی در عمل و گفتمان مستقلانه بدون توجه به مصالح جناح و احزاب مختلف سیاسی، مسئولین را نقد و از آنان همواره مطالبه‌گر بوده و هست.
ما به پشتوانه حسن اعتماد شما دانشجویان همواره پیشرو در برگزاری برنامه‌های پرشور، جذاب و نیز با محتوا در سطح دانشگاه هستیم و این اعتماد دو‌طرفه میان دانشجویان و این تشکل و استقبال بی‌نظیر آنان از برنامه‌ها بعد از لطف خداوند جز با احترام به تمامی اقشار دانشجویان و توجه به سلایق مختلف و محترم شمردن هویت همه‌ی دانشجویان محقق نمی‌شود.
  معرفی برنامه‌ها
انجمن کنار نگاه ویژه به تمامی دانشجویان، در جهت تقویت مبانی تشکیلاتی، معرفتی و مدیریتی اعضای خود پیشتازانه اقدام به برگزاری دوره‌ها و برنامه‌های درون تشکیلاتی همانند اردوهای رشد و میثاق می‌کند.
نگاهی کوتاه به برنامه‌ها، اردوها و رزومه انجمن اسلامی یزد:
 • برگزارکننده‌ی بزرگ‌ترین اردوی دانشجویی استان و دومین اردوی بزرگ دانشجویی کشور در مشهد مقدس با اعزام بیش از ۵۰۰ نفر دانشجو
 • صاحب امتیاز نشریه برگزیده فرهنگی دانشگاه با نام میثاق
 • برگزارکننده جشن بزرگ انقلاب (با استقبال ۲۰۰۰ نفری دانشجویان)
 • برگزاری دوره‌های آموزش فانوس جهت تقویت مهارت‌های رسانه‌ای
 • برگزاری دوره‌های برون تشکیلاتی میعاد جهت تقویت دانشجویان فعال فرهنگی سیاسی، آموزشی و رسانه‌ای
 • پیشرو در برگزاری مناظرات سیاسی و ...
 • برگزاری جلسات مطالبه‌گری جهت احقاق حق دانشجویان از مسئولین دانشگاه
 • برگزارکننده‌ی نشست‌های تخصصی در زمینه ی زنان و خانواده
 • برگزارکننده‌ی شب شعر، تئاتر و... در دانشگاه
 • برگزاری دوره‌های توسعه مهارت‌های فردی
 • برگزاری کارگروه‌های تخصصی در زمینه اقتصاد مقاومتی، عدالت و ...
 • برگزاری جلسات کتاب‌خوانی جهت تقویت مبانی فکری دانشجویان
  مسئولان تشکل
نام و نام خانوادگی سمت ایمیل
علی مودت
دبیر تشکل
alimavaddat1380@gmail.com
  اخبار
  اطلاعیه‌ها