دسترسی سریع
  شورای مرکزی
نام و نام خانوادگی سمت ایمیل
علی رادمنش
دبیر تشکل
aliradmanesh6609@gmail.com
عطیه دشتی
قائم‌‌مقام تشکل

مسیحا رحماندوست
دبیر آموزش

عماد آریانی
دبیر عقیدتی سیاسی

محمدحسین اسماعیلی
دبیر فرهنگی و هنری

حامد شیخان
دبیر رسانه و تبلیغات

نجارزاده
قائم‌مقام آموزش

زارع بیدکی
قائم‌مقام سیاسی

رحیمی‌نژاد
قائم‌مقام فرهنگی

محمدمهدی شفیع‌زاده
عضو علی‌البدل

برزگری
عضو علی‌البدل

  معرفی تشکل
تشکل انجمن اسلامی مستقل دانشجویان دانشگاه یزد، بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین تشکل استان یزد همواره در این بیست و نه سال خود را در کنار دانشجویان معنا کرده و در جهت رشد فضای فرهنگی، آموزشی، سیاسی، صنفی دانشگاه گام‌های موثر و بزرگی برداشته و همچنان مصمم به ادامه این راه می‌باشد.
انجمن اسلامی در عمل و گفتمان مستقلانه بدون توجه به مصالح جناح و احزاب مختلف سیاسی، مسئولین را نقد و از آنان همواره مطالبه‌گر بوده و هست.
ما به پشتوانه حسن اعتماد شما دانشجویان همواره پیشرو در برگزاری برنامه‌های پرشور، جذاب و نیز با محتوا در سطح دانشگاه هستیم و این اعتماد دو‌طرفه میان دانشجویان و این تشکل و استقبال بی‌نظیر آنان از برنامه‌ها بعد از لطف خداوند جز با احترام به تمامی اقشار دانشجویان و توجه به سلایق مختلف و محترم شمردن هویت همه‌ی دانشجویان محقق نمی‌شود.
  معرفی برنامه‌ها
انجمن کنار نگاه ویژه به تمامی دانشجویان، در جهت تقویت مبانی تشکیلاتی، معرفتی و مدیریتی اعضای خود پیشتازانه اقدام به برگزاری دوره‌ها و برنامه‌های درون تشکیلاتی همانند اردوهای رشد و میثاق می‌کند.
نگاهی کوتاه به برنامه‌ها، اردوها و رزومه انجمن اسلامی یزد:
 • برگزارکننده‌ی بزرگ‌ترین اردوی دانشجویی استان و دومین اردوی بزرگ دانشجویی کشور در مشهد مقدس با اعزام بیش از ۵۰۰ نفر دانشجو
 • صاحب امتیاز نشریه برگزیده فرهنگی دانشگاه با نام میثاق
 • برگزارکننده جشن بزرگ انقلاب (با استقبال ۲۰۰۰ نفری دانشجویان)
 • برگزاری دوره‌های آموزش فانوس جهت تقویت مهارت‌های رسانه‌ای
 • برگزاری دوره‌های برون تشکیلاتی میعاد جهت تقویت دانشجویان فعال فرهنگی سیاسی، آموزشی و رسانه‌ای
 • پیشرو در برگزاری مناظرات سیاسی و ...
 • برگزاری جلسات مطالبه‌گری جهت احقاق حق دانشجویان از مسئولین دانشگاه
 • برگزارکننده‌ی نشست‌های تخصصی در زمینه ی زنان و خانواده
 • برگزارکننده‌ی شب شعر، تئاتر و... در دانشگاه
 • برگزاری دوره‌های توسعه مهارت‌های فردی
 • برگزاری کارگروه‌های تخصصی در زمینه اقتصاد مقاومتی، عدالت و ...
 • برگزاری جلسات کتاب‌خوانی جهت تقویت مبانی فکری دانشجویان
  مسئولان تشکل
نام و نام خانوادگی سمت ایمیل
علی مودت
دبیر تشکل
alimavaddat1380@gmail.com
  اخبار
  اطلاعیه‌ها