دسترسی سریع
  شورای مرکزی
  معرفی انجمن
  معرفی برنامه‌ها
  مسئولان انجمن
نام و نام خانوادگی سمت ایمیل
فاطمه طحانی
دبیر انجمن
fatemehtahani035@gmail.com
ابوالفضل مرشدی
استاد مشاور انجمن
a.morshedi@yazd.ac.ir
  اخبار
  اطلاعیه‌ها