دسترسی سریع
  شورای مرکزی
نام و نام خانوادگی سمت ایمیل
فاطمه بالاخلی
دبیر انجمن
fatemebalakheli@gmail.com
هیلما جهاندیده
مسئول گرافیک
hilmajhn@gmail.com
امیرحسین ابوئی مهریزی
مسئول تولید محتوا
ah.aboueem@gmail.com
عارفه باقری حسین‌آبادی
مسئول تبلیغات
arefe.bagheri.78@gmail.com
بهاره مرادی
مسئول ارتباطات
moradibahare2002@gmail.com
محمدمهدی آقاعسکری
مسئول تولید محتوا
mm.aghaaskari@gmail.com
مبینا جعفری
مسئول
mobinjf80@gmail.com
  معرفی انجمن
  معرفی برنامه‌ها
  مسئولان انجمن
نام و نام خانوادگی سمت ایمیل
فاطمه بالاخلی
دبیر انجمن
fatemebalakheli@gmail.com
مریم احمدی
استاد مشاور انجمن
maryamahmadi@yazd.ac.ir
  اخبار
  اطلاعیه‌ها