دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت فرهنگی و اجتماعی | کمیته‌ها و شوراها | شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی (ماده ۱۲ بند ۴ ملاحظه گردد)

خلاصه گزارشات جلسات برگزارشده شورای فرهنگی و اجتماعی از سال ۱۴۰۰

جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ با حضور اعضاء در محل سالن کنفرانس ریاست برگزار گردید. 

جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ با حضور اعضاء در محل سالن کنفرانس ریاست برگزار گردید.

جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ با حضور اعضاء در محل سالن کنفرانس ریاست برگزار گردید.

جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ با حضور اعضاء در محل سالن کنفرانس ریاست برگزار گردید.

جلسه شورای فرهنگی واجتماعی دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ با حضور اعضاء و جناب آقای دکتر حداد مدیر محترم دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه در محل سالن کنفرانس ریاست برگزار گردید.

جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ با حضور اعضاء در محل سالن کنفرانس ریاست برگزار گردید.

جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ با حضور اعضاء در محل سالن کنفرانس ریاست برگزار گردید.

جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ با حضور اعضاء در محل سالن کنفرانس ریاست برگزار گردید.

جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ با حضور اعضاء در محل تالار اندیشه برگزارگردید.

جلسه شورای فرهنگی واجتماعی دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ با حضور اعضاء در محل سالن کنفرانس ریاست برگزارگردید.

جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ با حضور اعضاء در محل سالن کنفرانس ریاست برگزار گردید.

جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ با حضور اعضاء در محل سالن کنفرانس ریاست برگزار گردید.

جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ با حضور اعضاء در محل سالن کنفرانس ریاست برگزار گردید.

جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ با حضور اعضاء در محل سالن کنفرانس ریاست برگزار گردید.

جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ با حضور اعضاء در محل سالن کنفرانس ریاست برگزار گردید.

جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ با حضور اعضاء در محل سالن کنفرانس ریاست برگزار گردید.

جلسه شورای فرهنگی واجتماعی دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ با حضور اعضاء و با دستورکار ذیل:

 • بررسی سند تلفیقی برنامه‌های دوساله فرهنگی و اجتماعی دانشکده‌ها
 • انتخاب استاد مشاور فرهنگی دانشکده‌های مستقل
 • ارائه گزارش وحدت رویه اجرایی دانشکده‌ها و بازنگری فرم شناسه برنامه‌ها و سایر موارد در این خصوص توسط آقای دکتر احمدی
 • ارائه گزارش اردوی جهادی توسط بسیج دانشجویی در محل سالن کنفرانس ریاست برگزار گردید.

جلسه هم‌اندیشی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ با حضور اعضاء و رؤسای پردیس‌ها و دانشکده‌ها، اساتید مشاور فرهنگی و اجتماعی و نمایندگان دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در محل تالار اندیشه برگزار گردید. 

جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ با حضور اعضاء و با دستورکار ذیل:

 • هم‌اندیشی پیرامون برگزاری منظم جلسات توجیهی نهادها و تشکل‌ها
 • برنامه‌ریزی اردوی تشکیلاتی فرهنگی دانشگاه
 • برنامه‌ریزی مراسم نوورودان ۱۴۰۲
 • گزارش کار آقای دکتر ابراهیمی از سند تلفیق برنامه دو ساله دانشکده‌ها
 • گزارش آقای دکتر احمدی از سامانه فرنما
 • گزارش آقای تیموری از فعالیت اتاق مادر و کودک در محل سالن کنفرانس ریاست برگزار گردید.

جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ با حضور اعضاء و با دستورکار ذیل: 

 • آخرین هماهنگی در خصوص برگزاری کلاس آموزشی ورودی‌های جدید
 • ارائه گزارش کار از ثبت نام کارشناسی ارشد و دکتری ۱۴۰۲
 • حضور دبیران تشکل‌ها جهت ارائه برنامه‌های ترم جاری (جامعه اسلامی، بسیج دانشجویی و انجمن اسلامی)
 • گزارش آقای دکتر ابراهیمی از شوراهای فرهنگی دانشکده‌ها
 • ارائه پیشنهادیه اداره تربیت بدنی در خصوص مسابقات آمادگی جسمانی در محل سالن کنفرانس ریاست برگزار گردید.

جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ با حضور اعضاء و اساتید محترم مشاور فرهنگی و اجتماعی دانشکده‌ها با دستورکار ذیل: 

 • برنامه‌ریزی اردوی متمرکز دانشجویان نو ورود (ارائه خانم دکتر رضایی)
 • شفاف‌سازی فرآیند تخصیص بودجه شوراهای فرهنگی و اجتماعی دانشکده‌ها / گروه‌ها (دکتر ابراهیمی و دکتر احمدی)
 • ارائه گزارش شوراهای فرهنگی و اجتماعی دانشکده‌ها / گروه‌ها (مدعوین جلسه: استادان مشاور فرهنگی) در محل تالار اندیشه برگزارگردید.

جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ با حضور اعضاء و جناب آقای دکتر طباطبایی‌نسب معاون محترم اداری و مالی دانشگاه با دستور کار ذیل: 

 • امکانسجی برگزاری سفر زیارتی مشهد مقدس اساتید فعال و اثرگذار(طرح توسط بسیج اساتید)
 • حضور دکتر یاراحمدی مسئول راه‌اندازی حلقه های علمی جهت تصویب برخی حلقه‌های علمی شاگردپروری درخواست‌شده
 • تجلیل از تعدادی دختران دانشجوی دارای حجاب کامل (هماهنگی خانم دکتر رضایی)
 • درخواست مجوز هیات فاطمیون در خصوص برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی (آقای شریفی دبیر محترم هیات فاطمیون و آقای فیضی فر رئیس محترم اداره تربیت بدنی)
 • بررسی شیوه‌نامه حمایت از هیات‌های دانشجویی (ارائه دکتر یاراحمدی) در محل سالن کنفرانس ریاست برگزار گردید.

جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ با حضور اعضاء و اساتید محترم مشاور فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها و حضور جناب آقای مهندس صفری معاون مدیرکل محترم اداره پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم مسئول سامانه فرنما با دستورکار ذیل:  

 • هم‌اندیشی برنامه های روز ۱۶ آذر (روز دانشجو)
 • حضور دکتر یاراحمدی مسئول راه‌اندازی حلقه‌های علمی جهت تصویب برخی حلقه‌های علمی شاگردپروری درخواست‌شده
 • انتخابات میان دوره‌ای انجمن‌های علمی
 • ارائه گزارش شوراهای فرهنگی و اجتماعی دانشکده‌ها / گروه‌ها (مدعوین جلسه: استادان مشاور فرهنگی)
 • ارائه طرح اختتامیه دوره صدف توسط دکتر شیشه‌بری و دکتر حسینی‌نسب در محل تالار اندیشه برگزار گردید.

جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ با حضور اعضاء و جناب آقای رستگاری مدیرکل محترم سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری و حضور جناب آقای دکتر یاراحمدی مشاور محترم رئیس دانشگاه و دستورکار ذیل: 

 • هماهنگی برنامه های روز ۱۶ آذر (روز دانشجو)
 • ارائه گزارش مراحل اجرایی "رویداد ملی ایران من، جان و جهان من"
 • بررسی راهکارهای ارتقا پوشش خبری برنامه‌ها در محل سالن کنفرانس ریاست برگزارگردید.

جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ با حضور اعضاء و اساتید محترم مشاور فرهنگی و اجتماعی دانشکده‌ها و حضور سرکار خانم دکتر سلطانزاده مشاور محترم رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده و با دستورکار ذیل: 

 • ارائه فرمت گزارش‌دهی برنامه های ترم جاری دانشکده‌ها توسط دکتر احمدی
 • گزارش انتخابات انجمن‌های علمی و کانون‌ها توسط خانم دکتر رضایی
 • ارائه گزارش کرسی‌های آزاداندیشی توسط دکتر میروکیلی
 • ارائه زمانبندی و شیوه نامه تعیین سرآمدان فرهنگی توسط دکتر احمدی
 • حضور خانم دکتر سلطانزاده جهت ارائه برنامه های گرامیداشت مقام زن در محل تالار اندرشه برگزار گردید.

جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ با حضور اعضاء در محل سالن کنفرانس ریاست برگزار گردید. 

جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ با حضور اعضاء و با دستورکار ذیل: 

 • ارائه گزارش دبیرخانه رویداد ایران من
 • ارائه گزارش دبیرخانه جشنواره ملی رویش
 • ارائه گزارش نهایی تشکل انجمن اسلامی دانشجویان با موضوع برگزاری برنامه‌های جشن ۲۲ بهمن
 • ارائه گزارش برگزاری کمیته دانشگاهیان ستاد دهه فجر توسط سرکار خانم دکتر زهرا رضایی
 • اعلام برنامه‌ها در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در محل سالن کنفرانس ریاست برگزار گردید.

جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ با حضور اعضاء و جناب آقای علی کرمی کارشناس محترم فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با دستورکار ذیل: 

 • ارائه گزارش دبیرخانه جشنواره ملی رویش
 • بررسی عملکرد یکساله معاونت (توسط دکتر احمدی)
 • ارائه گزارش نهایی با موضوع برگزاری برنامه‌های جشن ۲۴ بهمن
 • اعلام برنامه‌ها در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در محل سالن کنفرانس ریاست برگزار گردید.

جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ با حضور اعضاء و با دستورکار ذیل: 

 • بررسی عملکرد یکساله معاونت (توسط دکتر احمدی)
 • بررسی برنامه‌های افزایش مشارکت در انتخابات و فعالیت تشکل‌ها در این زمینه
 • اعلام برنامه‌ها در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در محل سالن کنفرانس ریاست برگزارگردید.