دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت فرهنگی و اجتماعی | کمیته‌ها و شوراها | شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی (ماده ۱۲ بند ۴ ملاحظه گردد)