دسترسی سریع
  شورای مرکزی
نام و نام خانوادگی سمت ایمیل
محمد صادقی
دبیر انجمن
eng.msadeghi77@gmail.com
علی باقری‌پور
مسئول همایش و نشست علمی
alibageripoor@gmail.com
علی کریمی‌فرد
مسئول همایش و نشست علمی
karimifard.ak@gmail.com
نیکتا شکریان
مسئول آموزش
shekariannikta@gmail.com
سمانه صالحی
مسئول آموزش
sallehisamaneh@gmail.com
مریم امیری
مسئول فضای مجازی
maryam772321@gmail.com
زهرا برجیان
مسئول روابط عمومی
zahraborjian8099@gmail.com
  معرفی انجمن

انجمن علمی، نهادی مستقل جهت انجام فعالیت‌های علمی پژوهشی در بدنه دانشجویی می‌باشد. در واقع انجمن علمی از دانشجویانی تشکیل می‌شود که برای پیشرفت خود و دانشجویان فعالیت دانشجویی انجام می‌دهند. قطعا بزرگترین حسن انجمن علمی تجربه کار در این محیط خواهد بود. فعالیت‌های جانبی دانشجویان در کنار درس خواندن در شکل‌گیری شخصیت چند بعدی و انعطاف‌پذیر بسیار موثر است.

نخسیتن دوره انتخابات انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه یزد در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۳ برگزار گردید که به سبب آن اولین دوره انجمن علمی شکل گرفت. در طول این مسیر همیشه سعی براین بوده که نقش انجمن علمی هرچه پررنگ‌تر باشد و کم و کاستی‌ها جبران شود. نهاد انجمن علمی وابسته به فعالیت دانشجویان است لذا انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر از دانشجویان دعوت به حضور و فعالیت می‌نماید.

  معرفی برنامه‌ها
  مسئولان انجمن
نام و نام خانوادگی سمت ایمیل
محمد صادقی
دبیر انجمن
eng.msadeghi77@gmail.com
مهدی رجبی سامانه
استاد مشاور انجمن
rajabi@yazd.ac.ir
  اخبار
  اطلاعیه‌ها