دسترسی سریع

 

فرم ثبت نام نهایی اردوی نمایشگاه کتاب تهران ۱۴۰۳ - ویژه دانشجویان دختر

 

در حال حاضر صرفا دانشجویانی ( دختر)  امکان ثبت نام نهایی و واریز هزینه را دارند که پیامک دریافت نموده اند. در صورت اینکه متقاضیان مرحله اول به حد نصاب لازم نرسیدند برای اولویت های بعدی پیامک ارسال می شود.

 

                                                                                                                                            ********************************************************

اردوی دانشجویان پسر به دلیل اینکه در ثبت نام اولیه به حد نصاب لازم نرسیده است برگزار نمی شود.