دسترسی سریع
  شورای مرکزی
نام و نام خانوادگی سمت ایمیل
نازنین دهقان دهنوی
دبیر انجمن
nazanindehghandehnavi.2000@gmail.com
سحر سبزواری
نائب دبیر
saharsabzevari78@gmail.com
محمود سیدهاشمی
عضو انجمن
mahmod.hashemi.28@gmail.com
ریحانه نیکبخت
عضو انجمن

رضوان مهدی‌نژاد
عضو انجمن
rezvanmahdinejad@gmail.com
محمدرضا اثناعشری
عضو انجمن
m.r.esnaashari78@gmail.com
محمدحسین امینی
عضو انجمن
mohammad8067amini@gmail.com
  معرفی انجمن
  معرفی برنامه‌ها
  مسئولان انجمن
نام و نام خانوادگی سمت ایمیل
نازنین دهقان دهنوی
دبیر انجمن
nazanindehghandehnavi.2000@gmail.com
سید مجتبی حسینی بامکان
استاد مشاور انجمن
smhosseini@yazd.ac.ir
  اخبار
  اطلاعیه‌ها