دسترسی سریع
  شورای مرکزی
نام و نام خانوادگی سمت ایمیل
رضا محمدزاده
دبیر انجمن
rm.kraty.80@gmail.com
ابوالفضل طالبی
عضو انجمن
abolfazltalebi612@gmail.com
امیرحسین هوشنگی
عضو انجمن
amirhusseinhooshangi@gmail.com
اعظم‌السادات ذبحی
عضو انجمن
azam.s.zebhi@gmail.com
زهرا باقری
عضو انجمن
zbaqry182@gmail.com
  معرفی انجمن
انجمن علمی گروه زبان انگلیسی از ابتدا با رسالت فراهم‌سازی بسترهای مناسب جهت بهره‌گیری همگان از علم اساتید و محققین دانشگاه‌های برتر در سرتاسر ایران و جهان تشکیل شد. هدف اصلی، تغییر نگرش کلی به ادبیات انگلیسی و انتقال علم اساتید به دانشجویان و مشتاقان به علم ادبیات باعث شد انجمن در جهت برنامه‌های متنوع ادبی گام بردارد.
  معرفی برنامه‌ها
  مسئولان انجمن
نام و نام خانوادگی سمت ایمیل
رضا محمدزاده
دبیر انجمن
rm.kraty.80@gmail.com
محمدحسین ارس‌خان
استاد مشاور انجمن

  اخبار
  اطلاعیه‌ها