دسترسی سریع
  شورای مرکزی
نام و نام خانوادگی سمت ایمیل
فاطمه شفیعی
دبیر انجمن
fatemshf@gmail.com
هانیه گرگان محمدی
عضو کارگروه پژوهش و گزارشات
haniehgorganmohammadi@gmail.com
ثریا مکی میری
عضو کارگروه پژوهش و گزارشات
soraya.makky@gmail.com
ملیکا مرادیان
عضو کارگروه روابط عمومی
melimoradi1380@gmail.com
داود تاجی
عضو کارگروه رسانه و فضای مجازی
taji.davood1379@gmail.com
محمدحسین خاکسار
عضو کارگروه روابط عمومی
mmhh4336@gmail.com
محمد رهنما
عضو کارگروه گرافیست
mohammadrahnamashalmani@gmail.com
  معرفی انجمن
  معرفی برنامه‌ها
  مسئولان انجمن
نام و نام خانوادگی سمت ایمیل
فاطمه شفیعی
دبیر انجمن
fatemshf@gmail.com
محسن رفیعیان نجف‌آبادی
استاد مشاور انجمن
mrafian@yazd.ac.ir
  اخبار
  اطلاعیه‌ها