دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی برق | اطلاع‌رسانی | دفاعیه‌های دنشکده

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : محمد هساند
استاد راهنما : دکتر جمشید ابویی
زمان : 6 اسفند ماه 1398 ساعت16
مکان : کلاس 257 دانشکده برق

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : احمدعزیز عزیزی
استاد راهنما : دکتر سعیدی
زمان : 4 اسفند ماه 1398 ساعت13:30
مکان : کلاس 257 دانشکده برق

دوره تحصیلی :
 دکتری
ارائه دهنده : احمد رضا غزنوی
استاد راهنما : دکتر المدرسی
زمان : 8 اسفند ماه 1398 ساعت 10
مکان : سالن کنفرانس دانشکده برق

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : محمد امین ناظم
استاد راهنما : دکتر میرجلیلی
زمان : چهارشنبه14 اسفند ماه 1398 ساعت 8
مکان : کلاس 257 دانشکده برق

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : حمیدرضا حاجی پور
استاد راهنما : دکتر سعادت
زمان : چهارشنبه 14 اسفند 1398
مکان : کلاس 257 دانشکده مهندسی برق

دوره تحصیلی :
 دکتری
ارائه دهنده : سید محمد ذبیحی
استاد راهنما : دکتر حسین قانعی یخدان
زمان : سه شنبه 15 بهمن ماه 1398 ساعت 12
مکان : سالن کنفرانس دانشکده مهندسی برق