دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی برق | اطلاع‌رسانی | دفاعیه‌های دنشکده

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : رضا موسوی
استاد راهنما : دکتر رضا سعادت
زمان : یکشنبه 1 دی ماه 1398 ساعت 8
مکان : سالن کنفرانس دانشکده برق

دوره تحصیلی :
 دکتری
ارائه دهنده : ناصر کریمی
استاد راهنما : دکتر تابان
زمان : 25 مهرماه 1398 ساعت13:30
مکان : سالن سمینار دانشکده برق

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : محمد جواد سالاری
استاد راهنما : دکتر صفدرخانی
زمان : 29 مهرماه 1398 ساعت15:30
مکان : کلاس 257 دانشکده برق

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : احمد فلاح
استاد راهنما : دکتر قانعی
زمان : 30مهر ماه 1398 ساعت8
مکان : سالن سمینار دانشکده برق

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : زهرا اسدی
استاد راهنما : دکتر میرجلیلی
زمان : 28 مهرماه1398 ساعت8
مکان : سالن سمینار دانشکده برق

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : علیرضا احمدی
استاد راهنما : دکتر شاه نظری
زمان : 23 مهر ماه1398 ساعت 13:30
مکان : کلاس 257 دانشکده مهندسی برق