دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی برق | اطلاع‌رسانی | دفاعیه‌های دنشکده

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : فرهاد مهدوی
استاد راهنما : دکتر دامکی
زمان : 18 مهر ماه 1398 ساعت8
مکان : کلاس 257 دانشکده برق

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : امیر حسین خیراندیش
استاد راهنما : دکتر صدیقی
زمان : 22 مهر ماه 1398 ساعت 10
مکان : سالن کنفرانس دانشکده مهندسی برق

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : سید رضا هاشمی مقدم
استاد راهنما : دکتر نخکش
زمان : 30مهرماه1398 ساعت17
مکان : کلاس 257 دانشکده مهندسی برق

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : زهرا ابوفاضلی
استاد راهنما : دکتر وحید ابوطالبی
زمان : 30مهرماه1398 ساعت10
مکان : کلاس 257 دانشکده مهندسی برق

دوره تحصیلی :
 دکتری
ارائه دهنده : فرزاد دهقان مروستی
استاد راهنما : دکتر میرزایی
زمان : 25 مهرماه ساعت 8
مکان : سالن سمینار دانشکده برق

دوره تحصیلی :
 دکتری
ارائه دهنده : محمد دهقانی سانیج
استاد راهنما : دکتر میرزایی
زمان : 22 مهر ماه1398 ساعت 13:30
مکان : سالن کنفرانس دانشکده مهندسی برق