دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی برق | اطلاع‌رسانی | دفاعیه‌های دنشکده

دوره تحصیلی :
 دکتری
ارائه دهنده : علی اکبر ابراهیمی
استاد راهنما : دکتر حمید رضا ابوطالبی
زمان : 18 مهرماه 1397 ساعت 15:30
مکان : سالن کنفرانس دانشکده مهندسی برق