دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی کامپیوتر | اطلاع‌رسانی | دفاعیه‌های دانشکده

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : مهدیه السادات علوی‌زاده
استاد راهنما : دکتر سجاد ظریف‌زاده
زمان : ۲۷م شهریور ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۳۰
مکان : اتاق سمینار دانشکده مهندسی کامپیوتر

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : عباس دهقان‌زاده بافقی
استاد راهنما : دکتر سجاد ظریف‌زاده
زمان : چهارشنبه، 23 شهریور 1401
مکان : اتاق سمینار دانشکده مهندسی کامپیوتر

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : مهدی کامیابی
استاد راهنما : دکتر علی‌محمد لطیف
زمان : 27 شهریورماه 1401
مکان : اتاق سمینار دانشکده مهندسی کامپیوتر

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : محمد خلیلی جعفرآباد
استاد راهنما : دکتر مهدی یزدیان
زمان : چهارشنبه 30/06/1401 ساعت 8 صبح
مکان : اتاق سمینار دانشکده مهندسی کامپیوتر

دوره تحصیلی :
 
ارائه دهنده : امین فرجی
استاد راهنما : دکتر مهدی یزدیان دهکردی دکتر سید علیرضا صدرالسادات
زمان : سه‌شنبه 22/06/1401 ساعت 8 صبح
مکان : اتاق سمینار دانشکده مهندسی کامپیوتر