لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی کامپیوتر | اطلاع‌رسانی | دفاعیه‌های دانشکده

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : ناهید خلیلی
استاد راهنما : دکتر فضل الله ادیب نیا
زمان : سه شنبه 30 مهرماه 1398، ساعت 13:30 الی 15:00
مکان : ساختمان فنی 1، طبقه اول، کلاس 256