دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی کامپیوتر | اطلاع‌رسانی | دفاعیه‌های دانشکده

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : علی صفری
استاد راهنما : دکتر مهدی رضاییان
زمان : 24 شهریور ساعت 17:00
مکان : http://meeting-2.yazd.ac.ir/rq9owzomebsz/

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : پردیس مرادبیکی
استاد راهنما : اقای دکتر زارع چاهوکی
زمان : 24 شهریور 1400 ساعت 15:00
مکان : http://meeting-2.yazd.ac.ir/rn4druzr4bhu/

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : محدثه السادات صابری نژاد
استاد راهنما : امیر جهانگرد
زمان : جهرشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 8:00
مکان : http://meeting-2.yazd.ac.ir/rkqoyk8gckbr/

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد نرم افزار
ارائه دهنده : فرشته وطن دوست
استاد راهنما : دکتر علی محمد زارع بیدکی
زمان : 25شهریور ساعت 10:00
مکان : http://meeting-2.yazd.ac.ir/rgi2xuhl00mj/

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : فاطمه غفوریان
استاد راهنما : آقای دکتر سجاد ظریف‌زاده
زمان : ‌شنبه 23 اسفند ماه 1399 ساعت: 16:30
مکان : برگزاری جلسه دفاع به صورت مجازی به آدرس: (https://lms.yazd.ac.ir/lms/mod/adobeconnect/view.php?id=43749)