دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی کامپیوتر | اطلاع‌رسانی | دفاعیه‌های دانشکده

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : سمانه السادات بخشایش
استاد راهنما : آقای دکتر علیمحمد زارع بیدکی
زمان : ۲۱ بهمن 1400 ساعت ۱۳:۳۰
مکان : http://meeting-2.yazd.ac.ir/rvg3e6ld4nvx/

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : زهرا بزرگ زاده
استاد راهنما : آقای دکتر محمدعلی زارع چاهوکی
زمان : ۲۱ بهمن 1400 ساعت ۱۰:۰۰
مکان : http://meeting-2.yazd.ac.ir/r74zseeym64w/

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : محمدرضا مفتح
استاد راهنما : آقای دکتر سجاد ظریف‌زاده
زمان : 21 بهمن ساعت 8:00
مکان : http://meeting-2.yazd.ac.ir/ru19jh3w16ae/

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : فرزانه ابراهیمی
استاد راهنما : آقای دکتر محمدعلی زارع چاهوکی
زمان : ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۰۰
مکان : http://meeting-2.yazd.ac.ir/rzzb9j85sjy0/

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : وجیهه توکلی
استاد راهنما : آقای دکتر مهدی رضائیان
زمان : 21 بهمن ساعت 10:00
مکان : http://meeting-2.yazd.ac.ir/rftois4m1hoa/