دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی کامپیوتر | اطلاع‌رسانی | دفاعیه‌های دانشکده

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : الهام برخورداری
استاد راهنما : دکتر سیداکبر مصطفوی
زمان : پنج‌شنبه، 25 شهریور 1400، 10:00 صبح
مکان : http://meeting-2.yazd.ac.ir/r2b59gs3sd1a/

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : راضیه علامه زاده
استاد راهنما : دکتر سیدمجتبی متین خواه
زمان : پنج‌شنبه، 25 شهریور 1400، 12:00 عصر
مکان : http://meeting-2.yazd.ac.ir/ry9lnen60e02/

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : عباسعلی سرداری
استاد راهنما : دکتر فضل الله ادیب نیا
زمان : پنج شنبه 1400/6/25 ساعت 8:00
مکان : http://meeting-2.yazd.ac.ir/rnshftd22slq/

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : محدثه السادات صابری نژاد
استاد راهنما : دکتر امیر جهانگرد
زمان : چهارشنبه، 24 شهریور 1400، 8:00 صبح
مکان : http://meeting-2.yazd.ac.ir/rkqoyk8gckbr/

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : سحر ویس کرمی
استاد راهنما : دکتر محمدرضا پژوهان
زمان : پنج‌شنبه، 25 شهریور 1400، 5:00 عصر
مکان : http://meeting-2.yazd.ac.ir/rkccpqex4om7/