دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی | حوزه معاونت | امور آموزشی | مشمولین | ورودی جدید
ورودی جدید
برای دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی، در بدو ورود، بخش نظام وظیفه برگه درخواست شماره معافیت تحصیلی را به همراه کپی آخرین مدرک تحصیلی که همان مدرک پیش دانشگاهی می‌باشد به دانشجو تحویل می‌دهد. لازم است دانشجو با مراجعه به دفاتر پلیس+10 برگه معافیت تحصیلی را دریافت و به اداره پذیرش تحویل دهد.
برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، در بدو ورود، بخش نظام وظیفه برگ درخواست معافیت تحصیلی را به همراه ابطال معافیت تحصیلی کارشناسی (برای مقطع کارشناسی ارشد) و ابطال معافیت کارشناسی ارشد (برای مقطع دکتری) به دانشجو تحویل می‌دهد. لازم است دانشجو با مراجعه به دفاتر پلیس+10 برگه معافیت تحصیلی را دریافت و به اداره پذیرش تحویل دهد.