دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی | حوزه معاونت | امور آموزشی | مشمولین | پایان سنوات
پایان سنوات
سنوات مجاز برای دانشجویان کارشناسی 10 نیمسال، کارشناسی ارشد 6 نیمسال و دکتری 12 نیمسال می‌باشد.
دانشجویان کارشناسی اگردر پایان نیمسال دهم فارغ التحصیل نشوند و یا تاریخ فارغ التحصیلی آنها در نیمسال یازدهم ثبت شود باید به بخش نظام وظیفه مراجعه کنند و پس از دریافت نامه افزایش سنوات تحصیلی که همان تمدید معافیت تحصیلی به مدت یک نیمسال می باشد، به دفتر پلیس+10 مراجعه نموده و نامه موافقت با افزایش سنوات را اخذ و به اداره پذیرش تحویل دهند.
دانشجویان تحصیلات تکمیلی اگر نیاز به افزایش سنوات دارند باید قبل از مراجعه به اداره پذیرش، رای موافقت با افزایش سنوات را از شورای بررسی موارد خاص دریافت کنند و بعد از مراجعه به اداره پذیرش و دریافت نامه افزایش سنوات به دفتر پلیس+10 مراجعه و نامه موافقت با افزایش سنوات را دریافت و به اداره پذیرش تحویل دهند.
لازم به توضیح موکد است که انجام این مراحل فقط تا 3 ماه پس از پایان سنوات مجاز امکان‌پذیر می باشد و پس از این مدت، دانشجو از تحصیل محروم می شود.