دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی | حوزه معاونت | امور آموزشی | مشمولین | خروج از کشور
خروج از کشور
توضیحات ضروری برای خروج از کشور دانشجویان مشمول نظام وظیفه:
دانشجویانی که برای زیارت یا سیاحت قصد خروج از کشور دارند، ابتدا باید با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک انتظامی درخواست خروج از کشور خود را ثبت نمایند، اداره پذیرش و مشمولین دانشگاه، درخواست آن دسته از دانشجویانی را که از نظرپذیرش، هیچ مشکلی نداشته باشند تایید می نماید. بعد از تایید اداره پذیرش دانشگاه، دانشجو باید به نظام وظیفه مراجعه و نامه خروج از کشور را دریافت کند.