دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | روابط عمومی | اطلاع‌رسانی | همایش‌های دانشگاه
همایش‌-دومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی
برگزار شده
آخرین مهلت ثبت نام : ۲۰ آذرماه 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله : 1398/09/20
تاریخ برگزاری : ۱۷ الی ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۸
آدرس دبیرخانه : دانشگاه یزد
تارنمای کنفرانس : http://confs.yazd.ac.ir/scaas
همایش‌-اولین همایش ملی شیوه‌های ارائه در هنرهای جدید (سایه‌های فیروزه‌ای)
برگزار شده
آخرین مهلت ثبت نام : -
آخرین مهلت ارسال مقاله :
تاریخ برگزاری : 14 و ۱۵ آذرماه 1398
آدرس دبیرخانه : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد
تارنمای کنفرانس : http://cityart.ir
همایش‌-همایش راهکارهای رفع موانع فرهنگی و اجرایی پایان‌نامه‌های کاربردی
آخرین مهلت ثبت نام :
آخرین مهلت ارسال مقاله :
تاریخ برگزاری : ۶ آذرماه ۱۳۹۸
آدرس دبیرخانه : دانشگاه یزد، دانشکده فنی مهندسی ۳، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
تارنمای کنفرانس : http://nahad.yazd.ac.ir/karbordisazi/
همایش‌-پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی
برگزار شده
آخرین مهلت ثبت نام :
آخرین مهلت ارسال مقاله : 1398/07/20
تاریخ برگزاری : ۲9 و ۳۰ آبان‌ماه ۱۳۹۸
آدرس دبیرخانه : دانشگاه یزد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
تارنمای کنفرانس : http://confs.yazd.ac.ir/nuclearan5
همایش‌-ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
برگزار شده
آخرین مهلت ثبت نام :
آخرین مهلت ارسال مقاله : 1398/05/30
تاریخ برگزاری : ۱ و ۲ آبان‌ماه ۱۳۹۸
آدرس دبیرخانه : دانشگاه یزد، پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
تارنمای کنفرانس : http://confs.yazd.ac.ir/icpp98
همایش‌-چهارمین همایش ملی و کارگاه‌های تخصصی علوم و فناوری نانو
برگزار شده
آخرین مهلت ثبت نام :
آخرین مهلت ارسال مقاله : 1398/03/31
تاریخ برگزاری : ۳۱ مرداد و ۱ شهریور ۹۸
آدرس دبیرخانه : دانشگاه یزد، پردیس علوم، دانشکده فیزیک
تارنمای کنفرانس : http://nanosociety-ir.com