دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | روابط عمومی | اطلاع‌رسانی | همایش‌های دانشگاه
همایش‌-نهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها
برگزار شده
آخرین مهلت ثبت نام : 1397/09/16
آخرین مهلت ارسال مقاله : 1397/09/15
تاریخ برگزاری : ۲۴ و ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
آدرس دبیرخانه : یزد، دانشگاه یزد، پردیس علوم، دانشکده فیزیک
تارنمای کنفرانس : http://www.psi.ir/pages_fa.asp?particles9
همایش‌-یازدهمین کنفرانس نظریه گروه‌های ایران
برگزار شده
آخرین مهلت ثبت نام :
آخرین مهلت ارسال مقاله : 1397/10/03
تاریخ برگزاری : ۱۰ الی ۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۷
آدرس دبیرخانه : یزد، دانشگاه یزد، دانشکده علوم ریاضی
تارنمای کنفرانس : http://confs.yazd.ac.ir/11igtc
همایش‌-پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
برگزار شده
آخرین مهلت ثبت نام :
آخرین مهلت ارسال مقاله : 1397/08/01
تاریخ برگزاری : ۳ و ۴ بهمن ۱۳۹۷
آدرس دبیرخانه : دانشگاه یزد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی
تارنمای کنفرانس : http://www.iiiec.ir
همایش‌-کنفرانس بین‌المللی پیشرفت‌های اخیر در علوم ریاضی
برگزار شده
آخرین مهلت ثبت نام :
آخرین مهلت ارسال مقاله : 1397/09/23
تاریخ برگزاری : ۲۴ الی ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۷
آدرس دبیرخانه : یزد، دانشگاه یزد، پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی
تارنمای کنفرانس : http://confs.yazd.ac.ir/yicrams
همایش‌-هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
برگزار شده
آخرین مهلت ثبت نام :
آخرین مهلت ارسال مقاله : 1397/06/02
تاریخ برگزاری : ۲ و ۳ آبان ۱۳۹۷
آدرس دبیرخانه : یزد، دانشگاه یزد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
تارنمای کنفرانس : http://www.7wrmc.ir
همایش‌-کنفرانس بین‌المللی آب و شهر؛ سیستم‌های آبی و ساختارهای شهری
برگزار شده
آخرین مهلت ثبت نام :
آخرین مهلت ارسال مقاله :
تاریخ برگزاری : 12 الی 15 شهریور ۱۳۹۷
آدرس دبیرخانه : یزد، خ امام، کوی سهل‌بن‌علی، دانشگاه هنر و معماری دانشگاه یزد
تارنمای کنفرانس : http://confs.yazd.ac.ir/wsus2018