دسترسی سریع
معرفی و تاریخچه

معرفی بنیاد حامیان دانشگاه یزد

دانشگاه یزد از بدو تاسیس تاکنون همواره شاهد حضور و حمایت همه‌جانبه و خیرخواهانه نیک‌اندیشان و خیرین و حامیان علم و دانش استان بوده است و جاودانه‌های بسیاری از این بزرگواران خیراندیش در دانشگاه به یادگار مانده است و اکنون در راستای نهادینه‌شدن فعالیت‌های خیرین و استمرار و گسترش این فعالیـت‌هـا در تمامی ابعـاد مورد نیاز دانشگاه، مقرر گردید بنیادی تحت عنوان "بنیاد حامیان دانشگاه یزد" به عنوان یک موسسه غیر سیاسی و غیر انتفاعی به منظور اهداف خیرخواهانه و جلب مشارکت و کمک‌های مردمی ایجاد گردد و در نهایت بنیاد حامیان دانشگاه یزد، فعالیت‌های رسمی خود را از اواسط سال ۱۳۹۵ آغاز نمود.

هدف از تشکیل بنیاد حامیان دانشگاه یزد بهره‌گیری از توانمندی‌های مادی و معنوی خیرین و تشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک‌اندیشان در تقویت و گسترش زیرساخت های دانشگاه، اشاعه و گسترش فرهنگ وقف، حمایت از دانشجویان بی‌بضاعت، حمایت از فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی، حمایت از کارآفرینان جوان دانشجو و نظارت بر حسن احداث پروژه‌های خیرساز دانشگاه یزد است.

امیدواریم که نهاد نونهال بنیاد به درختی تنومند تبدیل گردیده و بتواند در تبـدیل دانشـگاه یزد به یک دانشگاه برتر در سطح بین‌المللی، سهم بسزایی ایفا نماید.

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید    هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند