دسترسی سریع
هیأت موسس

اعضای هیأت موسس بنیاد حامیان دانشگاه یزد (به ترتیب حروف الفبا)

ردیفاعضای هیأت موسس بنیاد حامیان دانشگاه یزد
۱ مهندس سید محمد احرامیان
۲ دکتر محمد حسین امید
۳ دکتر محمد صالح اولیا
۴ مهندس حبیب الله بیطرف
۵ دکتر جلیل شاهی
۶ دکتر حاجب مرتاض
۷ حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن معزالدینی