دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | بنیاد حامیان | درباره بنیاد | ارکان تشکیلاتی | هیأت مدیره
هیأت مدیره
اعضای هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه یزد
ردیف اعضای هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه یزد سمت
۱ محمدعلی وحـدت‌زاد رئیس هیئت مدیره
۲ سید محمد حسینی‌المدرسی نایب‌رئیس هیئت مدیره
۳ غضنفر امیرجلیلـی عضو اصلی
۴ سید محمد بـزرگ عضو اصلی
۵ علی‌اصغر بیکی عضو اصلی
۶ مژده بلوری‌زاده عضو علی‌البدل
۷ محمدرضا عطایی عضو علی‌البدل