دسترسی سریع
هیأت امنا
اعضای هیأت امنای بنیاد حامیان دانشگاه یزد
ردیف اعضای هیأت امنای بنیاد حامیان دانشگاه یزد
۱ سید محمد احرامیان
۲ اسفندیار اختیاری
۳ محمد حسن امید
۴ محمد صالح اولیاء
۵ حبیب‌الله بیطرف
۶ سید محمد حسینی المدرسی
۷ حسن رسولیان
۸ آناهیتا رشتی
۹ جلیل شاهی
۱۰ محمد تقی شهوازیان
۱۱ اکرم فداکار
۱۲ حاجب مرتاض
۱۳ حجت‌الاسلام محمد حسن معزالدینی
۱۴ محمد علی وحدت