دسترسی سریع
اقدامات خیرین

اقدامات خیرین

اقدامات خیرین دانشگاه یزد
ردیف اقدام نام شرح
۱ ساخت خوابگاه هرندی شادروان حسن‌آقا هرندی سال ساخت: ۱۳۷۱
زیربنا: ۲۰۰۰ متر
۲ احداث دانشکده منابع طبیعی و آزمایشگاه انجمن زرتشتیان ایران و هند سال ساخت دانشکده: ۱۳۸۰
زیربنا دانشکده منابع طبیعی: ۶۵۰۰ متر
۳ ساخت ساختمان مرکز مشاوره آقای صادق حمامی سال ساخت: ۱۳۸۸
زیربنا: ۱۲۰۰ متر
۴ ساخت دانشکده فنی ۲ بنیاد صدوق سال ساخت: ۱۳۷۵
زیربنا: ۱۷۵۰۰ متر
۵ اهدای خانه کرمانی به دانشکده معماری زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی صدوقی سال ساخت: ۱۳۸۰
زیربنا: ۱۳۰۰ متر
۶ مشارکت در ساخت دانشکده نساجی کارخانجات تولیدی یزدباف سال ساخت: ۱۳۸۸
زیربنا: ۷۰۰۰ متر
۷ اهدای خانه به دانشکده معماری خانم سیما رسولیان سال اهدا: ۱۳۸۲
زیربنا: ۶۰۰ متر
۸ ساخت خوابگاه مریم آقایان علی‌محمد و محمد ملک ثابت سال ساخت: ۱۳۸۰
زیربنا: ۵۶۰۰ متر
۹ ساخت خوابگاه روحانیان شادروان محمدعلی روحانیان سال ساخت: ۱۳۸۰
زیربنا: ۲۶۵۰ متر
۱۰ احداث استخر آناهیتا و گلخانه دانشگاه خانم ناهید رشتی سال ساخت: ۱۳۷۳
زیربنا: ۹۵۰ متر
۱۱ اهدای خانه به دانشکده معماری زنده‌یاد شمسایی سال اهدا: ۱۳۸۶
زیربنا: ۴۰۰ متر
۱۲ ساخت خوابگاه عطایی مهندس محمدرضا عطایی یزد سال ساخت: ۱۳۸۸
زیربنا: ۲۰۰۰ متر
۱۳ ساخت خوابگاه شقایق اتاق بازرگانی یزد سال ساخت: ۱۳۷۸
زیربنا: ۵۶۰۰ متر
۱۴ ساخت خوابگاه لاله آقایان اکبر، محمد و جلال علاقه‌بند سال ساخت: ۱۳۸۲
زیربنا: ۳۵۰۰ متر
۱۵ اهدای دو خانه به دانشکده معماری آقایان دکتر حاجب و دکتر هدا مرتاض سال اهدا: ۱۳۷۳
زیربنا: ۲۵۰۰ متر
۱۶ اهدای خانه قاضی‌نسب (حیاط نارنجستان) به دانشکده معماری و تجهیز کتابخانه آن مهندس ارجمند ترقی مقدم سال اهدا: ۱۳۷۱
زیربنا: ۱۶۰۰ متر
۱۷ اهدای خانه به دانشکده معماری مهندس اکبر شفیع‌پور سال اهدا: ۱۳۸۹
زیربنا: ۲۵۰۰ متر
۱۸ اهدای خانه به دانشکده معماری و بازسازی آن شادروان میرزا احمد و میرزا ابوالقاسم رسولیان سال اهدا: ۱۳۶۹
زیربنا: ۲۴۰۰ متر
۱۹ ساخت، تکمیل و تجهیز پردیس مهریز آقای جعفر شکیب سال ساخت: ۱۳۹۴
زیربنا: ۵۰۳۰ متر
۲۰ اهدای ساختمانی در مهریز به دانشگاه به یاد شهید علی‌اکبر کورش‌فر خانم ایزدپناه
۲۱ اهدای مجموعه سنگ و کانی به دانشکده معدن مرحومان برادران اکبری
۲۲ کمک مالی به دانشکده مهندسی عمران خانم شیرین زرگرزاده
۲۳ کمک مالی برای تعویض شیرآلات خوابگاه خانم مریم الماسی
۲۴ اهدای کتابخانه شخصی به کتابخانه مرکزی دانشگاه آقای دکتر علی‌اکبر سیاسی
۲۵ اهدای کمک مالی خانم ناهید اقبالی
۲۶
آقای دکتر امیرحسین کوهساری