لینک های ضروری
  اخبار پردیس [ بایگانی ]
خبر-برپایی نمایشگاه روز پروژه گروه مهندسی کامپیوتر در دانشگاه یزد
25 شهريور
گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد در اقدامی ابتکاری در راستای افزایش کیفی، ارزیابی بهتر، و ایجاد انگیزه و شور در دانشجویان، اقدام به برپایی نمایشگاه روز پروژه برای پروژه های کارشناسی کرد. 
اخبار گروه مهندسی صنایع-دانشگاه یزد میزبان پانزدهمین کنفرانس بین‎المللی مهندسی صنایع
13 شهريور
پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع ایران با مشارکت دانشگاه یزد و انجمن مهندسی صنایع ایران روزهای سوم و چهارم بهمن ماه ۹۷ دردانشگاه یزد برگزارمی‌شود.  
  رئیس پردیس

علی‌اکبر دهقان
دانشیار
دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
 ۳۱۲۳۲۴۹۳
 adehghan [at] yazd.ac.ir
  رشته‌های تحصیلی
  دفاعیه‌های پردیس [ بایگانی ]
  اطلاعیه‌های پردیس [ بایگانی ]
  اعضای هیئت علمی
 • سعید ابراهیمی
  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  ebrahimi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/ebrahimi
 • داود ابوترابی زارچی
  استادیار
  دانشکده مهندسی برق - بخش برق قدرت
  d.abootorabi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/d.abootorabi
 • محمدمهدی ابوترابی زارچی
  استادیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  abootorabi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/abootorabi
 • حمیدرضا ابوطالبی
  استاد
  دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
  habutalebi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/abutalebi
 • وحید ابوطالبی
  دانشیار
  دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
  abootalebi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/abootalebi
 • جمشید ابویی
  دانشیار
  دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
  abouei [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/abouei
 • محمد‌حسین ابویی
  استادیار
  گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
  mhabooie [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mhabooie
 • علی ابوئی
  استادیار
  دانشکده مهندسی برق - بخش برق الکترونیک و کنترل
  aliabooee [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/abooee
 • محمد‌صالح احمدی
  استادیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  ms.ahmadi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/msahmadi
 • بهروز احمدی ندوشن
  دانشیار
  دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
  behrooz.ahmadi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/ahmadi
 • مرتضی احمدیه یزدی
  مربی
  دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
  mahmadiyeh [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/ahmadiyeh
 • اسفندیار اختیاری
  استادیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  eekhtiyari [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/ekhtiyari
 • محمدحسین اخوان سیگاری یزد
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران
  m.akhavan [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/m.akhavan
 • فضل‌الله ادیب‌نیا
  استادیار
  گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
  fadib [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/adibnia
 • حمیدرضا ارجمندی
  استادیار
  دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
  arjmandi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/arjmandi
 • آزیتا اسعدی
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
  aasadi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/asadi
 • ابوالفضل اسلامی حسن‌آبادی
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
  a.eslami [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/a.eslami
 • قاسم اعظمی‌راد
  استادیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  azamirad [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/azamirad
 • سید محمدتقی المدرسی
  دانشیار
  دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
  smta [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/almodaressi
 • نصرت‌الله امانیان
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
  namanian [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/amanian
 • قاسم امیریان
  استادیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  gamirian [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/amirian
 • مهدی انتظام
  استادیار
  گروه مهندسی شیمی و پلیمر - گروه مهندسی شیمی و پلیمر
  m.entezam [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/entezam
 • عبدالحمید انصاری
  دانشیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش معدن اکتشاف
  h.ansari [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/ansari
 • محمد‌صالح اولیا
  استاد
  گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
  owliams [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/owlia
 • مسعودرضا آقابزرگی
  دانشیار
  دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
  aghabozorgi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/aghabozorgi
 • شهرام آقایی
  استادیار
  دانشکده مهندسی برق - بخش برق الکترونیک و کنترل
  aghaei [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/aghaei
 • کاظم برخورداری بافقی
  دانشیار
  دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
  kbarkhordari [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/barkhordari
 • سید محمد بزرگ
  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  bozorg [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/bozorg
 • سید علی‌اکبر بهنیافر
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
  behniafar [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/behniafar
 • سید منصور بیدکی
  دانشیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  smbidoki [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/smbidoki
 • محمد‌رضا پژوهان
  استادیار
  گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
  pajoohan [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/pajoohan
 • رضا پورحسینی
  دانشیار
  دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
  r_porhoseini [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/porhoseini
 • هادی پوردارا
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
  h_pourdara [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/pourdara
 • مهدی پور‌قاسمی ساغند
  استادیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش معدن استخراج
  mpourghasemi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/pourghasemi
 • پدرام پیوندی
  دانشیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  peivandi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/peivandi
 • حامد تجملیان
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
  h.tajammolian [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/tajammolian
 • علی‌اکبر تدین تفت
  دانشیار
  دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
  tadaion [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/tadaion
 • محمد‌علی توانایی
  دانشیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  ma.tavanaie [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/tavanaie
 • حمیدرضا تودجی
  استادیار
  دانشکده مهندسی برق - بخش برق قدرت
  toodeji [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/toodeji
 • میترا توکلی اردکانی
  استادیار
  گروه مهندسی شیمی و پلیمر - گروه مهندسی شیمی و پلیمر
  mtavakoli [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mtavakoli
 • محمد‌مهدی جلیلی بهابادی
  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  jalili [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/jalili
 • احمد جمالی
  مربی
  گروه مهندسی نساجی
  ajamali [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/jamali
 • فاطمه جهانبانی اردکانی
  استادیار
  دانشکده مهندسی برق - بخش برق قدرت
  jahanbani [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/jahanbani
 • امیر جهانگرد رفسنجانی
  استادیار
  گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
  jahangard [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/jahangard
 • محمد حاذقیان
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
  m.hazeghian [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/hazeghian
 • سعید حسنی
  استادیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش مواد متالورژی صنعتی
  hasani [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/hasani
 • امین حسین‌مرشدی
  استادیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش معدن اکتشاف
  morshedy [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/morshedy
 • محمد حسینی
  مربی
  دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
  mhos [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/hosseini
 • حسن حسینی‌نسب
  استاد
  گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
  hhn [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/hosseininasab
 • عباسعلی حیدری
  دانشیار
  دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
  aheidari [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/heidari
 • حسن خادمی زارع
  استاد
  گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
  hkhademiz [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/khademi
 • حامد خانی سانیچ
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
  khani [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/khani
 • محمدمهدی خبیری
  دانشیار
  دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
  mkhabiri [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/khabiri
 • مهدی خداداد سریزدی
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
  mkhodadad [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mkhodadad
 • محمود خداداد سریزدی
  استادیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  khodadad [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/khodadad
 • محمد خواجه مهریزی
  دانشیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  mkhajeh [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mkhajeh
 • علی‌اکبر دامکی علی‌آباد
  استادیار
  دانشکده مهندسی برق - بخش برق قدرت
  alidamaki [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/damaki
 • علی دباغ
  مربی
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش معدن استخراج
  dabagh [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/dabagh
 • ولی درهمی
  دانشیار
  گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
  vderhami [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/derhami
 • رویا دستجردی
  دانشیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  nanobiotex.dastjerdi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/dastjerdi
 • اصغر دشتی رحمت‌آبادی
  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  dashti [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/dashti
 • روح‌الله دوست‌حسینی
  استادیار
  دانشکده مهندسی برق - بخش برق الکترونیک و کنترل
  dosthosseini [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/dosthosseini
 • علی‌اکبر دهقان
  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  adehghan [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/adehghan
 • رضا دهقان سیمکانی
  استادیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش معدن استخراج
  rdehghans [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/dehghans
 • علی دهقانی
  دانشیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش معدن استخراج
  a.dehghani [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/dehghani
 • محمد ذوفقاری
  استادیار
  دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
  zoofaghari [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/zoofaghari
 • مهدی رجبی هامانه
  دانشیار
  گروه مهندسی شیمی و پلیمر - گروه مهندسی شیمی و پلیمر
  rajabi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/rajabi
 • حسینعلی رحیمی بندرآبادی
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
  h_rahimi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/rahimi
 • علیرضا ردایی
  استادیار
  گروه مهندسی شیمی و پلیمر - گروه مهندسی شیمی و پلیمر
  drredaei [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/redaei
 • علیمحمد رسولیان
  مربی
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  rassoulian [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/rassoulian
 • کاظم رضاییان
  مربی
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
  k_rezaeian [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/krezaeian
 • مهدی رضاییان
  استادیار
  گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
  mrezaeian [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/rezaeian
 • حمیدرضا رونق
  استاد
  دانشکده مهندسی عمران
  ronagh [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/ronagh
 • علیمحمد زارع بیدکی
  دانشیار
  گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
  alizareh [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/zareh
 • محمد‌علی زارع چاهوکی
  استادیار
  گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
  chahooki [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/chahooki
 • یحیی زارع مهرجردی
  استاد
  گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
  yzare [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/yzare
 • ابوالفضل زارع مهرجردی
  استادیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  a.zare [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/a-zare
 • زلفا زینل‌پور یزدی
  استادیار
  دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
  zeinalpour [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/zeinalpour
 • مسعود زینی
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
  mzeini [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/zeini
 • رضا سعادت
  دانشیار
  دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
  rsaadat [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/saadat
 • محمدعلی سعیدی
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
  saeedi_ma [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/masaeedi
 • حمید سعیدی سورک
  استادیار
  دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
  saeedi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/saeedi
 • محمد سفید
  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  mhsefid [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/sefid
 • زینب سلطان‌زاده
  استادیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  z.soltanzade [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/soltanzade
 • حسن سماورچی
  استادیار
  گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
  hsamavarchi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/samavarchi
 • امیر سیف‌الدینی
  استادیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش مواد متالورژی صنعتی
  seifoddini [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/seifoddini
 • مصطفی شاه‌نظری
  استادیار
  دانشکده مهندسی برق - بخش برق قدرت
  shahnazari [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/shahnazari
 • مهران شتابی
  مربی
  گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
  mshetabi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/shetabi
 • مجید شخصی نیائی
  استادیار
  گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
  m.niaei [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/shakhsi-niaei
 • مریم شرزه‌ای
  استادیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  sharzehee [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/sharzehee
 • مهدی شفیع‌زاده
  مربی
  دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
  mehdi.shafizadeh [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/shafizadeh
 • علیرضا شفیعی
  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  arshafiei [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/shafiei
 • داود شیشه‌بری
  استادیار
  گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
  shishebori [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/shishehbori
 • محمد‌تقی صادقی
  دانشیار
  دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
  m.sadeghi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/sadeghi
 • احمد صادقیه
  استاد
  گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
  sadegheih [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/sadegheih
 • سیدعلی صالحی منشادی
  مربی
  دانشکده مهندسی برق - بخش برق قدرت و الکترونیک
  asalehee [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/salehee
 • علیرضا صدیقی
  استادیار
  دانشکده مهندسی برق - بخش برق قدرت
  sedighi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/sedighi
 • محمد‌جواد صراف شیرازی
  استادیار
  گروه مهندسی شیمی و پلیمر - گروه مهندسی شیمی و پلیمر
  jsarraf [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/sarraf
 • مهدی‌آقا صرام
  دانشیار
  گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
  mehdi.sarram [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/sarram
 • هادی صفدرخانی
  استادیار
  دانشکده مهندسی برق - بخش برق قدرت
  safdarkhani [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/safdarkhani
 • محمدرضا صمدزاده یزدی
  استادیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
  samadzadehyazdi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/samadzadeh
 • شهرام طالبی
  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  talebi_s [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/talebis
 • محمد طهماسبی
  مربی
  گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
  tahmasebi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/tahmasebi
 • سجاد ظریف‌زاده
  استادیار
  گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
  szarifzadeh [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/zarifzadeh
 • محمد‌رضا عارف
  استاد
  دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
  aref [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/aref
 • نادر عبدلی
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
  nader-abdoli [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/abdoli
 • محمدجواد عبقری
  استادیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  abghary [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/abghary
 • روح‌الله عزیزی تفتی
  استادیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  azizitafti [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/azizi
 • محمدرضا عطائی یزد
  مربی
  دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
  m_attaee [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/ataee
 • علی‌اصغر علمدار یزدی
  دانشیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  aalamdar [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/alamdar
 • خداکرم غریبی
  استادیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش معدن استخراج
  khgharibi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/gharibi
 • علی غفور‌زاده یزدی
  استادیار
  دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
  aghafoorzadeh [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/ghafoorzadeh
 • جواد غلام‌نژاد
  دانشیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش معدن استخراج
  j.gholamnejad [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/gholamnejad
 • محمد فاتحی مرجی
  دانشیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش معدن استخراج
  mfatehi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/fatehi
 • محمد‌رضا فاضل
  استادیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  mfazel [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/fazel
 • سعید فتاحی
  استادیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  sfattahi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/sfattahi
 • علیرضا فتوحی فیروز‌آبادی
  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  afotuhi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/fotuhi
 • محمدباقر فخر‌زاد
  دانشیار
  گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
  mfakhrzad [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/fakhrzad
 • محمد فروغی
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
  m_foroughi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/foroughi
 • محمدحسن فضائلی‌پور
  استاد
  گروه مهندسی شیمی و پلیمر
  fazaelipoor [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/fazaelipoor
 • احمد‌رضا فقیه خراسانی
  استادیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  faghih [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/faghih
 • مهدی فلاح تفتی
  دانشیار
  دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
  fallah.tafti [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/fallah
 • محمد‌صابر فلاح‌نژاد
  دانشیار
  گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
  fallahnezhad [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/fallahnezhad
 • محمد قاسم‌زاده
  دانشیار
  گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
  m.ghasemzadeh [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/ghasemzadeh
 • صادق قاسمی بنادکوکی
  دانشیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش مواد متالورژی صنعتی
  sghasemi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/ghasemi
 • حسین قانعی یخدان
  استادیار
  دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
  hghaneiy [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/ghanei
 • احمد قربانی
  دانشیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش معدن اکتشاف
  aghorbani [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/ghorbani
 • حمید‌رضا کریمی زارچی
  استادیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش مواد متالورژی صنعتی
  karimizarchi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/hrkarimi
 • طاها کشاورز
  استادیار
  گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
  t.keshavarz [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/keshavarz
 • مهدی کلانتر
  دانشیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش مواد متالورژی صنعتی
  mkalantar [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/kalantar
 • ولی کلانتر
  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  vkalantar [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/vkalantar
 • امیرحسین کوهساری
  دانشیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش معدن اکتشاف
  kohsary [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/kohsary
 • محمد‌مهدی لطفی
  دانشیار
  گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
  lotfi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/lotfi
 • علیمحمد لطیف
  دانشیار
  گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
  alatif [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/latif
 • سید مجتبی متین‌خواه
  استادیار
  گروه مهندسی کامپیوتر
  matinkhah [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/matinkhah
 • سید حسین مجتهد‌زاده
  دانشیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش معدن اکتشاف
  hmojtahed [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mojtahedzadeh
 • فرهاد محمد‌تراب
  دانشیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش معدن اکتشاف
  fmtorab [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/torab
 • محمدعلی محمدمیرزایی بافقی
  استادیار
  گروه مهندسی شیمی و پلیمر - گروه مهندسی شیمی و پلیمر
  m.mirzaei [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/m.mirzaei
 • مریم مختاری
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
  mokhtari [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mmokhtari
 • رضا مرشد
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
  morshed [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/morshed
 • عباس مزیدی
  استادیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  amazidi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/amazidi
 • مسعود مشرفی‌فر
  استادیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش مواد متالورژی صنعتی
  moshrefifar [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/moshrefifar
 • علیرضا مشرقی
  دانشیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش مواد متالورژی صنعتی
  amashreghi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mashreghi
 • حسن‌آقا مشروطه
  استادیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  mashroteh [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mashroteh
 • علی مصطفایی‌پور
  استادیار
  گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
  mostafaei [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mostafaei
 • سید اکبر مصطفوی
  استادیار
  گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
  a.mostafavi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mostafavi
 • مسعود مصلایی‌پور یزدی
  دانشیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش مواد متالورژی صنعتی
  mosal [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mosallaee
 • مسعود موحدی
  دانشیار
  دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
  movahhedi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/movahhedi
 • رضا مهراد کیان
  مربی
  دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
  gdehghanm [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mehrad
 • حمید مهرنهاد
  دانشیار
  دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
  hmehrnahad [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mehrnahad
 • محمدرضا میرجلیلی
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران
  mirjalili [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mrmirjalili
 • قاسم میرجلیلی
  استاد
  دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
  mirjalily [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mirjalily
 • سید عباس میرجلیلی
  دانشیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  amirjalili [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/amirjalili
 • احمد میرزایی
  استادیار
  دانشکده مهندسی برق - بخش برق قدرت
  mirzaei [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mirzaei
 • علی میروکیلی
  استادیار
  دانشکده مهندسی برق - بخش برق قدرت
  ali.mirvakili [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mirvakili
 • کیارش میزانیان
  استادیار
  گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
  k.mizanian [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mizanian
 • یوسف ميرزائيان لردکيوان
  استادیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش معدن استخراج
  mirzaeian [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mirzaeian
 • حجت نادری
  استادیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش معدن استخراج
  naderi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/naderi
 • مهدی نجفی
  استادیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش معدن استخراج
  mehdinajafi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/najafi
 • منصور نخکش
  دانشیار
  دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
  nakhkash [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/nakhkash
 • محمد‌رضا نظری
  استادیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  mnazari [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/nazari
 • سید محمدعلی نکویی
  مربی
  گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
  nekooei [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/nekooei
 • رستم نمیرانیان
  استادیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  r.namiranian [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/namiranian
 • محسن نوری
  استادیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش مواد متالورژی صنعتی
  m.nouri [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/nouri
 • مجید نیک‌زر
  مربی
  گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
  mnikzar [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/nikzar
 • محمد‌علی وحدت‌زاد
  استادیار
  گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
  mvahdat [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/vahdat
 • مرتضی ودود
  استادیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  mortezavadood [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/vadood
 • محمد‌رضا هادیان
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
  mr_hadian [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/hadian
 • محسن هادی‌زاده
  استادیار
  گروه مهندسی نساجی - گروه مهندسی نساجی
  hadizadeh [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/hadizadeh
 • محمد‌هادی هنرور
  استادیار
  دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
  HadiHonarvar [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/HadiHonarvar
 • محبوبه هنرور
  استادیار
  گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
  mhonarvar [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/honarvar
 • علیرضا یاراحمدی بافقی
  دانشیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش معدن استخراج
  ayarahmadi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/yarahmadi
 • مهدی یزدیان دهکردی
  استادیار
  گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
  yazdian [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/yazdian